Cách trở thành Shop Yêu Thích trên Shopee

1. Làm sao để trở thành Shop Yêu Thích trên Shopee:

Shop Yêu Thích là những Shop được Shopee lựa chọn dựa trên doanh số bán hàng và hiệu quả hoạt động tốt. Shop cần thỏa các tiêu chí để được xét duyệt trở thành Shop Yêu Thích

2. Tiêu chí trở thành Shop Yêu Thích trên Shopee:

Shop cần thỏa các tiêu chí sau để được xét duyệt thành Shop Yêu Thích

  1. Doanh số bán hàng tốt
  2. Phản hồi Chat nhanh và có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
  3. Xử lý đơn hàng nhanh chóng và đúng hạn
  4. Tuân thủ chính sách bán hàng của Shopee và không có điểm phạt Sao quả tạ
  5. Có lượng đánh giá Shop và đánh giá sản phẩm tố

3. Điều kiện trở thành Shop Yêu Thích trên Shopee:

Hiệu suất của Người bán được đo lường một cách minh bạch và công bằng. Shop sẽ phải đáp ứng tất cả các tiêu chí để đủ điều kiện trở thành Shop Yêu Thích:

4. Cách lên Shop Yêu Thích Shopee:

Do đó, cách trở thành Shop Yêu Thích trên Shopee là thông qua:

  1. Tăng điểm đánh giá Shop
  2. Tăng tỷ lệ phản hồi
  3. Giảm tỷ lệ đơn hàng không thành công
  4. Tăng lượng khách hàng mới
  5. Thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để trở thành Shop Yêu Thích ở mục 3

Bài viết liên quan