Tiếng Việt Tiếng Việt

AutoSEO xứng đáng được giới thiệu!

Vừa giúp đỡ bạn bè vừa nhận hoa hồng, tại sao không?!

Nhận 10% hoa hồng

Nhận hoa hồng lên đến 10% khi khách hàng mua phần mềm qua bạn

Thanh toán vào 20 hàng tháng

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng vào 20 hàng tháng

Tiềm năng thu nhập không giới hạn

Chúng tôi không giới hạn về số tiền bạn có thể kiếm được. Thu nhập hàng nghìn đô la mỗi tháng một cách dễ dàng bằng cách chia sẻ phần mềm.

Thời lượng Cookie 30 ngày

Chúng tôi cung cấp cookie liên kết 30 ngày để ghi lại giao dịch khi khách hàng của bạn mua hàng.

Cách vận hành?

Tham gia chương trình của chúng tôi

Chỉ cần ấn vào tham gia để tham gia cùng chúng tôi

Quảng cáo

Nhận các đường dẫn liên kết và mã thư mời. Sau đó, thêm chúng vào những nơi có khách hàng của bạn, như trang web, blog hoặc các phương tiện truyền thông của bạn hoặc hướng dẫn bạn bè về cách dùng AutoSEO có thể hỗ trợ doanh nghiệp của họ và đảm bảo họ đã đăng ký thông qua đường dẫn liên kết của bạn.

Nhận hoa hồng

Thu thập lên đến 10% với các gói qua mỗi lượt đăng ký được giới thiệu từ các đường dẫn liên kết, bạn có thể theo dõi chi tiết thu nhập trên bảng tổng hợp dữ liệu hoặc mail.